Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0013 за м.04.2017г.

Процедура по ЗОП Открита процедура по ЗОП-01389-2014-0013 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Градски Транспорт ЕАД
Дата на публикуване 10.05.2017, 10:17
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 22/19.03.2015г.  на изпълнителя "Содексо Пасс България" ЕООД на 06.04.2017г. са извършени плащания по фактура № 84740/06.04.2017г. както следва:
     - 1 770.34 лв. - възнаграждение за отпечатване на ваучерите;
     - 54 640.00 лв. - номинална стойност на ваучерите

Документи за сваляне