Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0013 за м.02.2017г.

Процедура по ЗОП Открита процедура по ЗОП-01389-2014-0013 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Градски Транспорт ЕАД
Дата на публикуване 16.03.2017, 13:31
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 22/19.03.2015г.  на изпълнителя "Содексо Пасс България" ЕООД на 08.02.2017г. са извършени плащания по фактура № 81532/08.02.2017г. както следва:
     - 1 772.80 лв. - възнаграждение за отпечатване на ваучерите;
     - 54 716.00 лв. - номинална стойност на ваучерите

Документи за сваляне