Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0013 за м.02.2016г.

Процедура по ЗОП Открита процедура по ЗОП-01389-2014-0013 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Градски Транспорт ЕАД
Дата на публикуване 17.02.2016, 09:11
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТД 22/19.03.2015г.  на изпълнителя "Содексо Пасс България" ЕООД на 05.02.2016г. са извършени плащания по фактура № 67695/08.02.2016г. както следва:
     -1 241.76 лв. - възнаграждение за отпечатване на ваучерите;
     - 38 326.00 лв. - номинална стойност на ваучерите

Документи за сваляне