Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0002 - м.03.2017г.

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0002
Дата на публикуване 26.04.2017, 13:38
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор № ГТ 140/15.12.2014г. е извършено плащане на изпълнителя "Прима газ" АД, както следва:
- по фактура № 18746/10.02.2017г., на стойност   2 200 лв. на 27.03.2017г.;
- по фактура № 18746/10.02.2017г.  на стойност   1 000 лв. на 27.03.2017г.;

Документи за сваляне