Освобождаване на гаранции за участие

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0008
Дата на публикуване 19.01.2017, 08:40
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
Във връзка с изпълнението на договори за обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0008  с предмет: "Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции”: Договор № ГТ 111/31.10.2014г. за Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент; Договор № ГТ 112/31.10.2014г. за Обособена позиция № 4 – Доставка на резервни части за автобус ,,Рено” или еквивалент; Договор № ГТ 113/31.10.2014г. за Обособена позиция № 5 – Доставка на резервни части за автобус ,,Неоплан”; Договор № 114/31.10.2014г. за Обособена позиция № 8 – Доставка на филтри за автомобили; Договор № ГТ 115/31.10.2014г. за Обособена позиция № 9 – Доставка на семеринги и на основание чл.63, ал.1 от ЗОП (отм.), на "ХЕР 1" ЕООД са освободени гаранциите за изпълнение на договор, както следва:
 1. Обособена позиция № 1 – стойност  2 858.30 лв. на 29.12.2016г.;
 2. Обособена позиция № 4 – стойност     517.83 лв. на 29.12.2016г.;
 3. Обособена позиция № 5 – стойност    147.05 лв. на 29.12.2016г.;
 4. Обособена позиция № 8 –  стойност     29.58 лв. на 29.12.2016г.;
 5. Обособена позиция № 9 – стойност      17.40 лв. на 29.12.2016г.;

Документи за сваляне