Освобождаване на гаранция за участие

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 19.01.2017, 08:16
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
Във връзка с изпълнението на договор вх. № 78/08.08.2014г. за възлагане на обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0006  с предмет: "Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции” за Обособена позиция 5 - ДОСТАВКА НА РЕМЪЦИ И ЛАГЕРИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ" и на основание чл.63, ал.1 от ЗОП (отм.), на "Сейнт Джордж" ЕООД е освободена гаранцията за изпълнение на договора на стойност 600 лв. на 29.12.2016г.
 

Документи за сваляне