Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0002
Дата на публикуване 18.10.2017, 14:16
Номер в АОП 810613
Дата на публикуване в АОП 18-10-2017
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП
Предмета на обществената поръчка е „Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД - гр. Варна".

Документи за сваляне