Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0002 - м.04.2017г.

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0002
Дата на публикуване 10.05.2017, 12:00
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП

На основание сключен договор № ГТ 140/15.12.2014г.  на изпълнителя "Прима газ" АД, на 26.04.2017г. е извършено плащане по фактура № 18746/10.02.2017г., в размер на 1000 лв.

Документи за сваляне