Съобщение за отваряне на ценови оферти

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0009
Дата на публикуване 29.02.2016, 15:03
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП