Решения за прекратяване на ОП 7 и ОП 9 от процедура 01389-2016-0003

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 15.09.2016, 12:19
Номер в АОП За ОП 7 - 748793 ; за ОП 9 - 748798
Дата на публикуване в АОП 14-09-2016
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП