Решение за прекратяване на процедурата за обособена позиция 7 -Доставка на боя и бояджийски материали

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 09.09.2016, 16:05
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП