Решение за прекратяване 01389-2016-0006 по чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0006
Дата на публикуване 15.09.2016, 09:06
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП