Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 29.07.2016, 12:39
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП