Плащане по процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за м.09.2016г.-ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 24.10.2016, 13:25
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за Обособена позиция № 8 "Доставка на крепежни елементи за автобуси от обществена поръчка" уникален № 01389-2016-0003 по РОП, с предмет: "Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции" на ,,ИТТ България” ООД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на крепежни елементи, е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
- Фактура № 1163403/31.08.2016г., стойност –  3.77 лв. на 29.09.2016г.
- Фактура № 1163412/31.08.2016г., стойност –  134.10лв. на 29.09.2016г.
 

Документи за сваляне