Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0009 за м.11.2016г. за ОП № 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0009
Дата на публикуване 21.12.2016, 12:00
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП

       На основание Решение  сключен договор № ГТД 32/12.05.2016г. с "Лубрифилт" ЕООД, изпълнител по обособена позиция № 8 - Доставка на филтри за автомобили по обществена поръчка уникален № 01389-2015-0009 по РОП, с предмет: Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр.Варна по обособени позиции”,  е извършено плащане по фактура № 6000047146/08.09.2016г. на стойност 1 469.52 лв., платена на 21.11.2016г.

Документи за сваляне