Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0009 м.07.2016г.

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0009
Дата на публикуване 10.08.2016, 14:51
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за Обособена позиция № 3 - Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко", с № 28/27.04.2016г. по обществена поръчка, уникален № 01389-2015-0009 по РОП, с предмет: Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции”, на ,,АУТОПЕРФЕКТ” ЕООД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на резервни части е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
- Фактура № 7873/03.05.2016г., стойност –   207.84 лв. на 07.07.2016г.
- Фактура № 7875/03.05.2016г., стойност –   73.50 лв. на 07.07.2016г.
- Фактура № 7876/04.05.2016г., стойност –   116.16 лв. на 07.07.2016г.
- Фактура № 7882/05.05.2016г., стойност –   67.20 лв. на 07.07.2016г.
- Фактура № 7939/30.05.2016г., стойност –   62.40 лв. на 07.07.2016г.
- Фактура № 7948/31.05.2016г., стойност –   70.92 лв. на 07.07.2016г.
- Фактура № 7960/02.06.2016г., стойност –   219.60 лв. на 07.07.2016г.
- Фактура № 7965/03.06.2016г., стойност –   57.60 лв. на 07.07.2016г.
- Фактура № 7985/09.06.2016г., стойност –   29.40 лв. на 07.07.2016г.
- Фактура № 8043/28.06.2016г., стойност –   70.92 лв. на 07.07.2016г.

Документи за сваляне