Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0002 за м.06.2016г.

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0002
Дата на публикуване 26.07.2016, 09:31
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за осъществяване на физическа охрана по обществена поръчка, с уникален № 01389-2015-0002 по РОП, с предмет: ,,Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД - гр. Варна" с изпълнителя „Д.М. СЕКЮРИТИГРУП” ООД е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
- Фактура № 131355648/01.06.2016г., стойност – 8 580 лв. на 22.06.2016г.

Документи за сваляне