Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0009 - м.06.2016

Процедура по ЗОП Процедура на договаряне без обявление почл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП 01389-2014-0009
Дата на публикуване 21.07.2016, 14:48
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на дизелово гориво с № 618/08.10.2014г. по обществена поръчка, с уникален № 01389-2014-0009 по РОП, с предмет: Доставка на дизелово гориво за нуждите на “Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, на ,,БУРГОС ТРЕЙДИНГ 2” ЕООД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на дизелово гориво е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
 
- 1.Фактура № 5504/28.09.2015г., стойност –   30 836.98 лв. на 27.06.2016г.
  2.Фактура № 5516/03.10.2015г., стойност –   54 747.59 лв. на 27.06.2016г.
 

Документи за сваляне