Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0008

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0008
Дата на публикуване 18.03.2016, 11:59
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на резервни части за автобусната техника по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0008 по РОП, с предмет: ,,Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции” - е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
 
 1. Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” или еквивалент – 78 номенклатури;
- Фактура № 1013708/01.09.2015г., стойност –   1 995.00 лв. на 03.02.2016г.
- Фактура № 1013758/08.09.2015г., стойност –   2 781.60 лв. на 03.02.2016г.
- Фактура № 1013875/23.09.2015г., стойност –      576.00 лв. на 03.02.2016г.
- Фактура № 1013894/24.09.2015г., стойност –   1 665.60 лв. на 03.02.2016г.
- Фактура № 1014114/21.10.2015г., стойност –      588.00 лв. на 03.02.2016г.
- Фактура № 1014121/22.10.2015г., стойност –      588.00 лв. на 03.02.2016г.
  2. Обособена позиция № 13 – Доставка на резервни части за скоростни кутии за автобуси – 77 номенклатури;
- Фактура № 8235/23.01.2015г., стойност –     8 202.15 лв. на 03.02.2016г.
- Фактура № 8244/29.01.2015г., стойност –        335.52 лв. на 03.02.2016г.
- Фактура № 8264/30.01.2015г., стойност –        233.26 лв. на 03.02.2016г.
- Фактура № 8257/24.02.2015г., стойност –     1 229.07 лв. на 03.02.2016г.

Документи за сваляне