Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0006 позиция - 1, 3 и 4

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 19.01.2016, 13:47
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
 На основание сключен договор за доставка на резервни части за тролейбуси по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0006 по РОП, с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции” –  е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
 
 Обособена позиция 1. ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ;         
             - Фактура № 1013416/27.07.2015г., стойност –         1 000.00 лв. на 04.12.2015г.
             - Фактура № 1013416/27.07.2015г., стойност –         1 000.00 лв. на 17.12.2015г.
             - Фактура № 1013416/27.07.2015г., стойност –         2 104.04 лв. на 23.12.2015г.
             - Фактура № 1013462/31.07.2015г., стойност –            144.96 лв. на 23.12.2015г.
             - Фактура № 1013517/07.08.2015г., стойност –            251.00 лв. на 23.12.2015г.
Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ;
            - Фактура № 1000000208/19.05.2015г., стойност –    1 000.00 лв. на 04.12.2015г.
            - Фактура № 1000000208/19.05.2015г., стойност –    1 000.00 лв. на 17.12.2015г.
            - Фактура № 1000000208/19.05.2015г., стойност –    1 452.88 лв. на 23.12.2015г.
            - Фактура № 1000000216/26.06.2015г., стойност –       547.12 лв. на 23.12.2015г.
Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/;             
            - Фактура № 20439/30.04.2015г., стойност –              1 000.00 лв. на 04.12.2015г.
            - Фактура № 20439/30.04.2015г., стойност –              1 000.00 лв. на 17.12.2015г.
            - Фактура № 20439/30.04.2015г., стойност –              1 137.00 лв. на 23.12.2015г.

Документи за сваляне