Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0006 Обособена позиция - 3

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 16.02.2016, 13:06
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на резервни части за тролейбуси по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0006 по РОП, с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции” –  е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
 
Обособена позиция - 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ;
            - Фактура № 1000000216/26.06.2015г., стойност – 3631.28 лв. на 28.01.2016г.

Документи за сваляне