Освобождаване на гаранция за участие в открита процедура по ЗОП 01389-2015-0002

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0002
Дата на публикуване 20.01.2016, 15:27
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание чл.62, ал.1 от ЗОП във връзка с участие в обществена поръчка, уникален № 01389-2015-0002 по РОП, с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД - гр. Варна", на участника „ПС ГАРД” ЕООД е освободена внесената гаранция за участие  на стойност – 860.00 лв. на 30.12.2015г. 

Документи за сваляне