Решение за прекратяване на Обособена позиция № 3 от процедура по ЗОП 01389-2016-0007

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0007
Дата на публикуване 27.09.2016, 15:19
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП