Освобождаване на гаранции за участие в открита процедура по ЗОП 01389-2016-0003 за ОП 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2016-0003
Дата на публикуване 25.10.2016, 08:40
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП

   На основание чл.62, ал.1 от ЗОП във връзка с участие в обществена поръчка уникален № 01389-2016-0003 по РОП, с предмет: "Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции. са освободени внесените гаранции от участниците в обществената поръчка, както следва:
  по ОП 1:
 - Hа участника "МИТ" ООД е освободена внесената гаранция за участие на стойност 3 000.00 на 07.09.2016г.

  по ОП 2:
 -
Hа участника "ХЕР 1" ЕООД е освободена внесената гаранция за участие на стойност  2 500.00 лв. на 07.09.2016г.

  по ОП 3:
  -
Hа участника "ХЕР 1" ЕООД е освободена внесената гаранция за участие на стойност 420.00 на 07.09.2016г.

  по ОП 4:
  - На участника ,,Авангард консулт” ЕООД е освободена внесената гаранция за участие на стойност 286.00 лв. на 07.09.2016г.
  - Hа участника "ХЕР 1" ЕООД е освободена внесената гаранция за участие на стойност 286.00 лв. на 07.09.2016г.

  по ОП 5:
  - Hа участника "ХЕР 1" ЕООД е освободена внесената гаранция за участие на стойност 120.00 лв. на 07.09.2016г.

 по ОП 6:
 
- На участника ,,Авангард консулт” ЕООД е освободена внесената гаранция за участие на стойност 240.00 лв. на 07.09.2016г.
  - Hа участника "ХЕР 1" ЕООД е освободена внесената гаранция за участие на стойност 240.00 на 07.09.2016.

 по ОП 8:
-
На участника "ИТТ България" ООД е освободена внесената гаранция за участие на стойност 420.00 лв. на 09.09.2016г.


 

Документи за сваляне