Освобождаване на гаранции за участие в открита процедура по ЗОП 01389-2015-0002

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0002
Дата на публикуване 16.02.2016, 14:30
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание чл.62, ал.1 от ЗОП във връзка с участие в обществена поръчка № 01389-2015-0002 с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД - гр. Варна": 
        - 
на участника „МУЛТИФОРС А.С.” ЕООД е освободена гаранцията за участие  на стойност – 860.00 лв. на 21.01.2016г. 
        - на участника „Д.М. СЕКЮРИТИ” ООД е освободена гаранцията за участие  на стойност – 860.00 лв. на 21.01.2016г.

Документи за сваляне