Информация за изпълнен договор ЗОП 01389-2014-0011

Процедура по ЗОП Процедура на договаряне без обявление по чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП 01389-2014-0011
Дата на публикуване 29.03.2016, 13:26
Номер в АОП 722624
Дата на публикуване в АОП 28-03-2016
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП

Документи за сваляне