Информация за изпълнен договор - ОП 13 по ЗОП 01389-2014-0008

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0008
Дата на публикуване 27.06.2016, 14:40
Номер в АОП № 737883
Дата на публикуване в АОП 24-06-2016
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП

Касае се за приключване изпълнението на Договор по  процедура по ЗОП 01389-2014-0008 с предмет: Доставка на резервни части за автобусната техника на “Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна  по 13 обособени позиции.