Информация за изпълнен договор по ЗОП 01389-2014-0006 ОП 1

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 16.04.2016, 09:38
Номер в АОП 731764
Дата на публикуване в АОП 27-04-2016
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП
Касае се за приключване изпълнението на Договор по  процедура по ЗОП 01389-2014-0006 с предмет: Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактната мрежа за нуждите на “Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна  по обособени позиции.
      Приключва изпълнението на договор за Обособена позиция № 1 - Доставка на авточасти за тролейбуси  с изпълнител ,,МИТ" ООД