Информация за изпълнен договор по ЗОП 01389-2014-000 за ОП №4

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 12.08.2016, 08:05
Номер в АОП 744438
Дата на публикуване в АОП 11-08-2016
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП
Касае се за приключване изпълнението на Договор по  процедура по ЗОП 01389-2014-0006 с предмет: Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактната мрежа за нуждите на “Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна  по обособени позиции.
      Приключва изпълнението на договор за Обособена позиция № 4 - Доставка на части за Въздушно-контактната мрежа (ВКМ) с изпълнител ,,КАМ ТЕХ КОМ" ЕООД