Договор за възлагане на обществена поръчка 01389-2015-0009, Обособена позиция № 3 - Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0009
Дата на публикуване 25.05.2016, 11:55
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции”, Обособена позиция № 3 - Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко".