Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0009 м.07.2016г.

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0009
Дата на публикуване 11.08.2016, 08:28
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за Обособена позиция № 8 - Доставка на филтри за автомобили, с № 32/12.05.2016г. по обществена поръчка, уникален № 01389-2015-0009 по РОП, с предмет: Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции”, на ,,ЛУБРИФИЛТ” ЕООД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на филтри е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
- Фактура № 6000045197/03.06.2016г., стойност –   709.70 лв. на 07.07.2016г.

Документи за сваляне