Становище на АОП за осъществен предварителен контрол

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0004
Дата на публикуване 13.07.2015, 09:14
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП