Протокол -1 от заседание на комисията, проведено на 17.02.2015г.

Процедура по ЗОП Открита процедура по ЗОП-01389-2014-0013 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Градски Транспорт ЕАД
Дата на публикуване 17.02.2015, 16:45
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП

Документи за сваляне