Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0011

Процедура по ЗОП Процедура на договаряне без обявление по чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП 01389-2014-0011
Дата на публикуване 17.12.2015, 10:01
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на масла и греси с № 684/23.10.2014г.по обществена поръчка, с уникален № 01389-2014-0011 по РОП, с предмет: Доставка на масла и греси за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД гр.Варна, на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на масла и греси е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
 
  1. Фактура № 4000022622/03.09.2015г., стойност – 3 000.00 лв. на 05.11.2015г.

Документи за сваляне