Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0011

Процедура по ЗОП Процедура на договаряне без обявление по чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП 01389-2014-0011
Дата на публикуване 20.08.2015, 13:18
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на масла и греси с № 684/23.10.2014г.по обществена поръчка, с уникален № 01389-2014-0011 по РОП, с предмет: Доставка на масла и греси за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД гр.Варна, на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на масла и греси е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
 
  1. Фактура № 4000015880/08.05.2015г., стойност – 3 736.32 лв. на 03.07.2015г.
  2. Фактура № 4000016612/15.05.2015г., стойност – 1 486.80 лв. на 03.07.2015г.
  3. Фактура № 4000019514/02.07.2015г., стойност – 4 000.00 лв. на 17.07.2015г.
  4. Фактура № 4000019514/02.07.2015г., стойност – 2 000.00 лв. на 22.07.2015г.

Документи за сваляне