Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0009

Процедура по ЗОП Процедура на договаряне без обявление почл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП 01389-2014-0009
Дата на публикуване 16.10.2015, 09:07
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на дизелово гориво с № 618/08.10.2014г. по обществена поръчка, с уникален № 01389-2014-0009 по РОП, с предмет: Доставка на дизелово гориво за нуждите на “Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, на ,,БУРГОС ТРЕЙДИНГ 2” ЕООД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на дизелово гориво е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
  1.Фактура № 5173/17.06.2015г., стойност –   4 698.54 лв. на 14.09.2015г.
  2.Фактура № 5183/19.06.2015г., стойност – 50 000.00 лв. на 02.09.2015г.
  3.Фактура № 5183/19.06.2015г., стойност – 10 007.75 лв. на 08.09.2015г.
  4.Фактура № 5200/25.06.2015г., стойност –   9 992.25 лв. на 08.09.2015г.
  5.Фактура № 5200/25.06.2015г., стойност – 20 000.00 лв. на 09.09.2015г.
  6.Фактура № 5200/25.06.2015г., стойност – 15 000.00 лв. на 10.09.2015г.
  7.Фактура № 5200/25.06.2015г., стойност – 14 933.00 лв. на 14.09.2015г.
  8.Фактура № 5220/30.06.2015г., стойност – 50 368.46 лв. на 14.09.2015г.
  9.Фактура № 5220/30.06.2015г., стойност –   9 434.03 лв. на 18.09.2015г.
10.Фактура № 5238/06.07.2015г., стойност – 35 565.97 лв. на 18.09.2015г.
11.Фактура № 5238/06.07.2015г., стойност – 15 000.00 лв. на 23.09.2015г.
12.Фактура № 5238/06.07.2015г., стойност –   8 886.52 лв. на 25.09.2015г.
13.Фактура № 5253/10.07.2015г., стойност – 46 113.48 лв. на 25.09.2015г.
14.Фактура № 5253/10.07.2015г., стойност – 12 775.69 лв. на 28.09.2015г.
15.Фактура № 5274/15.07.2015г., стойност – 37 224.31 лв. на 28.09.2015г.

Документи за сваляне