Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0009

Процедура по ЗОП Процедура на договаряне без обявление почл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП 01389-2014-0009
Дата на публикуване 20.07.2015, 16:34
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на дизелово гориво с № 618/08.10.2014г. по обществена поръчка, с уникален № 01389-2014-0009 по РОП, с предмет: Доставка на дизелово гориво за нуждите на “Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, на ,,БУРГОС ТРЕЙДИНГ 2” ЕООД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на дизелово гориво е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
 
            1.Фактура № 4977/09.03.2015г., стойност – 56 498.14 лв. на 02.06.2015г.
            2.Фактура № 4982/13.03.2015г., стойност – 18 501.86 лв. на 02.06.2015г.
            3.Фактура № 4982/13.03.2015г., стойност – 15 000.00 лв. на 03.06.2015г.
            4.Фактура № 4982/13.03.2015г., стойност – 10 000.00 лв. на 05.06.2015г.
            5.Фактура № 4982/13.03.2015г., стойност – 13 060.67 лв. на 08.06.2015г.
            6.Фактура № 4988/18.03.2015г., стойност – 56 550.46 лв. на 08.06.2015г.
            7.Фактура № 4996/24.03.2015г., стойност –   5 388.87 лв. на 08.06.2015г.
            8.Фактура № 4996/24.03.2015г., стойност – 51 143.47 лв. на 12.06.2015г.
            9.Фактура № 5005/27.03.2015г., стойност –   6 856.53 лв. на 12.06.2015г.
          10.Фактура № 5005/27.03.2015г., стойност – 30 000.00 лв. на 18.06.2015г.
          11.Фактура № 5005/27.03.2015г., стойност – 23 781.10 лв. на 25.06.2015г.
          12.Фактура № 5016/02.04.2015г., стойност – 41 218.90 лв. на 25.06.2015г.
          13.Фактура № 5016/02.04.2015г., стойност – 13 778.73 лв. на 26.06.2015г.
          14.Фактура № 5025/07.04.2015г., стойност – 16 221.27 лв. на 26.06.2015г.
          15.Фактура № 5025/07.04.2015г., стойност – 29 000.00 лв. на 29.06.2015г
 

Документи за сваляне