Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0009

Процедура по ЗОП Процедура на договаряне без обявление почл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП 01389-2014-0009
Дата на публикуване 20.04.2015, 14:00
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на дизелово гориво с № 618/08.10.2014г. по обществена поръчка, с уникален № 01389-2014-0009 по РОП, с предмет: Доставка на дизелово гориво за нуждите на “Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, на ,,БУРГОС ТРЕЙДИНГ 2” ЕООД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на дизелово гориво е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
 
            1. Фактура № 4862/23.12.2014г., стойност – 26 638.63 лв. на 05.03.2015г.
            2. Фактура № 4863/26.12.2014г., стойност – 43 361.37 лв. на 05.03.2015г.
            3. Фактура № 4863/26.12.2014г., стойност – 10 557.93 лв. на 09.03.2015г.
            4. Фактура № 4867/29.12.2014г., стойност – 23 442.00 лв. на 09.03.2015г.
            5. Фактура № 4867/29.12.2014г., стойност – 27 000.00 лв. на 10.03.2015г.
            6. Фактура № 4867/29.12.2014г., стойност –  3 475.31 лв. на 19.03.2015г.
            7. Фактура № 4875/02.01.2015г., стойност – 53 739.48 лв. на 19.03.2015г.
            8. Фактура № 4880/08.01.2015г., стойност – 49 000.00 лв. на 24.03.2015г.
            9. Фактура № 4880/08.01.2015г., стойност –  4 711.29 лв. на 30.03.2015г.
           10. Фактура № 4884/13.01.2015г., стойност –  9 288.71 лв. на 30.03.2015г.

Документи за сваляне