Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0009

Процедура по ЗОП Процедура на договаряне без обявление почл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП 01389-2014-0009
Дата на публикуване 18.02.2015, 11:13
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
           На основание сключен договор за доставка на дизелово гориво с № 618/08.10.2014г. по обществена поръчка, с уникален № 01389-2014-0009 по РОП, с предмет: Доставка на дизелово гориво за нуждите на “Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, на ,,БУРГОС ТРЕЙДИНГ 2” ЕООД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на дизелово гориво  е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
 
            1. Фактура № 4793/19.01.2014г., стойност –  64 345.00 лв. на 19.01.2015г.
            2. Фактура № 4805/20.01.2014г., стойност –  15 000.00 лв. на 20.01.2015г.
            3. Фактура № 4805/20.01.2014г., стойност –  10 000.00 лв. на 21.01.2015г.
            4. Фактура № 4805/08.12.2014г., стойност –  10 000.00 лв. на 22.01.2015г.
            5. Фактура № 4805/08.12.2014г., стойност –  10 000.00 лв. на 23.01.2015г.
            6. Фактура № 4805/08.12.2014г., стойност –  19 196.08 лв. на 24.01.2015г.
            7. Фактура № 4823/11.12.2014г., стойност –  61 354.32 лв. на 28.01.2015г.
            8. Фактура № 4838/17.12.2015г., стойност –  10 000.00 лв. на 03.02.2015г.
            9. Фактура № 4838/17.12.2015г., стойност –  10 000.00 лв. на 04.02.2015г.
            10. Фактура № 4838/17.12.2015г., стойност – 10 000.00 лв. на 06.02.2015г.

Документи за сваляне