Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0009

Процедура по ЗОП Процедура на договаряне без обявление почл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП 01389-2014-0009
Дата на публикуване 24.01.2015, 12:46
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на дизелово гориво с № 618/08.10.2014г. по обществена поръчка, с уникален № 01389-2014-0009 по РОП, с предмет: Доставка на дизелово гориво за нуждите на “Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, на ,,БУРГОС ТРЕЙДИНГ 2” ЕООД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на дизелово гориво е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
 
            1. Фактура № 4644/21.11.2014г., стойност – 66 216.35 лв. на 21.11.2014г.
            2. Фактура № 4664/28.10.2014г., стойност – 64 971.80 лв. на 26.11.2014г.
            3. Фактура № 4685/31.10.2014г., стойност – 64 585.33 лв. на 03.12.2014г.
            4. Фактура № 4708/06.11.2014г., стойност – 64 568.18 лв. на 15.12.2014г
            5. Фактура № 4732/12.11.2014г., стойност – 64 398.88 лв. на 18.12.2014г.
            6. Фактура № 4744/17.11.2014г., стойност – 63 904.60 лв. на 18.12.2014г.
            7. Фактура № 4761/21.11.2014г., стойност – 64 055.65 лв. на 22.12.2014г.
            8. Фактура № 4775/27.11.2014г., стойност – 40 000.00 лв. на 29.12.2014г
            9. Фактура № 4775/27.11.2014г., стойност – 24 510.96 лв. на 30.12.2014г.
 
 

Документи за сваляне