Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0008

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0008
Дата на публикуване 24.09.2015, 16:53
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на резервни части за автобусната техника по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0008 по РОП, с предмет: ,,Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции” - е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент – 466 номенклатури;
- Фактура № 67532/04.08.2015г., стойност –       465.60 лв. на 04.08.2015г.
- Фактура № 67507/03.08.2015г., стойност –    1 332.00 лв. на 03.08.2015г.
- Фактура № 67547/05.08.2015г., стойност –       354.00 лв. на 05.08.2015г.
- Фактура № 67569/06.08.2015г., стойност –    1 513.20 лв. на 06.08.2015г.
- Фактура № 67606/07.08.2015г., стойност –    1 990.80 лв. на 07.08.2015г.
- Фактура № 67626/10.08.2015г., стойност –    1 155.60 лв. на 10.08.2015г.
- Фактура № 67655/11.08.2015г., стойност –       153.60 лв. на 11.08.2015г.
- Фактура № 67656/11.08.2015г., стойност –       360.00 лв. на 11.08.2015г.
- Фактура № 67657/11.08.2015г., стойност –         66.00 лв. на 11.08.2015г.
- Фактура № 67677/12.08.2015г., стойност –       367.20 лв. на 12.08.2015г.
- Фактура № 67678/12.08.2015г., стойност –       108.00 лв. на 12.08.2015г.
- Фактура № 67723/14.08.2015г., стойност –       530.40 лв. на 14.08.2015г.
- Фактура № 67765/18.08.2015г., стойност –       679.20 лв. на 18.08.2015г.
- Фактура № 67809/20.08.2015г., стойност –    1 041.60 лв. на 20.08.2015г.
- Фактура № 67907/25.08.2015г., стойност –    2 881.15 лв. на 25.08.2015г.
- Фактура № 67925/26.08.2015г., стойност –    2 376.00 лв. на 26.08.2015г.
- Фактура № 67951/27.08.2015г., стойност –       983.28 лв. на 27.08.2015г.
- Фактура № 67978/28.08.2015г., стойност –       465.00 лв. на 28.08.2015г.
- Фактура № 68020/31.08.2015г., стойност –       972.00 лв. на 31.08.2015г.
2. Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” или еквивалент – 78 номенклатури;
- Фактура № 1012690/05.05.2015г., стойност –   1 000.00 лв. на 04.08.2015г.
- Фактура № 1012690/05.05.2015г., стойност –      896.00 лв. на 10.08.2015г.
- Фактура № 1012757/12.05.2015г., стойност –      104.00 лв. на 10.08.2015г.
- Фактура № 1012757/12.05.2015г., стойност –   1 000.00 лв. на 27.08.2015г.
- Фактура № 1012757/12.05.2015г., стойност –      230.00 лв. на 31.08.2015г.
- Фактура № 1012758/12.05.2015г., стойност –      324.00 лв. на 31.08.2015г.
- Фактура № 1012785/15.05.2015г., стойност –      433.60 лв. на 31.08.2015г.
3. Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко” или еквивалент – 63 номенклатури;
- Фактура № 7042/10.08.2015г., стойност –   42.60 лв. на 10.08.2015г.                                                                                4. Обособена позиция № 6 – Доставка на автомобилни ремъци – 14 номенклатури; 
- Фактура № 1000031587/10.03.2015г., стойност –     169.20 лв. на 10.08.2015г.
- Фактура № 1000031610/11.03.2015г., стойност –     112.80 лв. на 10.08.2015г.
5. Обособена позиция № 7 – Доставка на лагери за автомобили – 34 номенклатури;
- Фактура № 1000031572/09.03.2015г., стойност –    101.70 лв. на 10.08.2015г.
- Фактура № 1000031611/11.03.2015г., стойност –    150.54 лв. на 10.08.2015г.
- Фактура № 1000031722/19.03.2015г., стойност –    621.12 лв. на 10.08.2015г.                                                                   6. Обособена позиция № 8 – Доставка на филтри за автомобили – 18 номенклатури;
  - Фактура № 67506/03.08.2015г., стойност –           244.80 лв. на 03.08.2015г.
 7. Обособена позиция № 12 – Доставка на крепежни елементи за автобуси – 77 номенклатури;
  - Фактура № 1158677/30.06.2015г., стойност –    50.25 лв. на 27.08.2015г.
 - Фактура № 1158789/13.07.2015г., стойност –      8.45 лв. на 27.08.2015г.
 - Фактура № 1158907/27.08.2015г., стойност –    39.29 лв. на 27.08.2015г.
 - Фактура № 1159040/06.08.2015г., стойност –    45.35 лв. на 27.08.2015г.
 - Фактура № 1159140/17.08.2015г., стойност –    16.53 лв. на 27.08.2015г.
 - Фактура № 159239/26.08.2015г., стойност –        6.24 лв. на 26.08.2015г.
  8. Обособена позиция № 13 – Доставка на резервни части за скоростни кутии за автобуси – 77 номенклатури;
- Фактура № 8339/20.08.2015г., стойност –  1 971.84 лв. на 20.08.2015г.
- Фактура № 8351/25.08.2015г., стойност –     134.21 лв. на 25.08.2015г.
- Фактура № 8361/31.08.2015г., стойност –     134.21 лв. на 31.08.2015г.

Документи за сваляне