Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0008

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0008
Дата на публикуване 19.08.2015, 11:02
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на резервни части за автобусната техника по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0008 по РОП, с предмет: ,,Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции” - е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
 
1.Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент – 466 номенклатури;
- Фактура № 66924/02.07.2015г., стойност –       379.20 лв. на 02.07.2015г.
- Фактура № 66950/03.07.2015г., стойност –       864.96 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 66985/06.07.2015г., стойност –    1 293.60 лв. на 06.07.2015г.
- Фактура № 67035/08.07.2015г., стойност –         55.80 лв. на 08.07.2015г.
- Фактура № 67036/08.07.2015г., стойност –       158.40 лв. на 08.07.2015г.
- Фактура № 67037/08.07.2015г., стойност –       326.40 лв. на 08.07.2015г.
- Фактура № 67151/14.07.2015г., стойност –       705.00 лв. на 14.07.2015г.
- Фактура № 67076/10.07.2015г., стойност –       120.96 лв. на 10.07.2015г.
- Фактура № 67075/10.07.2015г., стойност –       379.80 лв. на 10.07.2015г.
- Фактура № 67217/17.07.2015г., стойност –       114.00 лв. на 17.07.2015г.
- Фактура № 67215/17.07.2015г., стойност –       680.40 лв. на 17.07.2015г.
- Фактура № 67257/20.07.2015г., стойност –       414.00 лв. на 20.07.2015г.
- Фактура № 67256/20.07.2015г., стойност –       900.00 лв. на 20.07.2015г.
- Фактура № 67283/21.07.2015г., стойност –       210.00 лв. на 21.07.2015г.
- Фактура № 67310/22.07.2015г., стойност –       816.00 лв. на 22.07.2015г.
- Фактура № 67411/28.07.2015г., стойност –       283.00 лв. на 28.07.2015г.
- Фактура № 67429/29.07.2015г., стойност –       306.00 лв. на 29.07.2015г.
- Фактура № 67488/31.07.2015г., стойност –         86.40 лв. на 31.07.2015г.
 
2. Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко” или еквивалент – 63 номенклатури;
- Фактура № 6307/08.12.2014г., стойност –     81.00 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6382/08.01.2015г., стойност –     38.40 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6385/08.01.2015г., стойност –   382.80 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6391/12.01.2015г., стойност –     88.80 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6402/14.01.2015г., стойност –   199.44 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6431/22.01.2015г., стойност –     59.76 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6459/02.02.2015г., стойност –     15.84 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6478/04.02.2015г., стойност –     91.44 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6506/12.02.2015г., стойност –     19.20 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6533/20.02.2015г., стойност –     57.60 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6570/04.03.2015г., стойност –   276.48 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6574/04.03.2015г., стойност –     52.80 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6583/09.03.2015г., стойност –   115.20 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6596/11.03.2015г., стойност –     33.00 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6610/17.03.2015г., стойност –   402.60 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6626/20.03.2015г., стойност –     47.50 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6639/24.03.2015г., стойност –     57.60 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6741/23.04.2015г., стойност –   130.80 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 1011809/23.12.2014г.,стойност –33.00 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 6977/17.07.2015г., стойност –   315.00 лв. на 17.07.2015г.
- Фактура № 7010/30.07.2015г., стойност –1 648.56 лв. на 30.07.2015г
 
 
 
 
3. Обособена позиция № 6 – Доставка на автомобилни ремъци – 14 номенклатури;
- Фактура № 1000031240/09.02.2015г., стойност –    200.16 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 1000031250/09.02.2015г., стойност –    101.76 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 1000033172/01.07.2015г., стойност –      50.40 лв. на 01.07.2015г.
- Фактура № 1000033458/20.07.2015г., стойност –    107.28 лв. на 20.07.2015г.
 
4. Обособена позиция № 7 – Доставка на лагери за автомобили – 34 номенклатури;
- Фактура № 1000031241/09.02.2015г., стойност –      25.20 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 1000031281/20.02.2015г., стойност –    160.38 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 1000031391/23.02.2015г., стойност –    213.24 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 1000031452/26.02.2015г., стойност –      88.20 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 1000031414/25.02.2015г., стойност –      32.92 лв. на 22.07.2015г.
- Фактура № 1000031468/27.02.2015г., стойност –    716.22 лв. на 22.07.2015г.
 
5. Обособена позиция № 8 – Доставка на филтри за автомобили – 18 номенклатури;
- Фактура № 67490/31.07.15г., стойност –    162.00 лв. на 03.07.2015г.
 
 6. Обособена позиция № 12 – Доставка на крепежни елементи за автобуси – 77 номенклатури;
 - Фактура № 1156367/12.11.2014г., стойност –    39.34 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156422/18.11.2014г., стойност –      4.56 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156435/19.11.2014г., стойност –    38.86 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156442/20.11.2014г., стойност –    25.68 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156458/21.11.2014г., стойност –    29.84 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156490/25.11.2014г., стойност –      5.62 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156565/02.12.2014г., стойност –      7.87 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156578/03.12.2014г., стойност –      3.88 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156589/04.12.2014г., стойност –      5.14 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156613/05.12.2014г., стойност –      9.82 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156636/08.12.2014г., стойност –    14.17 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156379/10.12.2014г., стойност –      9.16 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156676/11.12.2014г., стойност –      8.14 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156718.15.12.2014г., стойност –    12.40 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156741/17.12.2014г., стойност –    88.50 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156755/18.12.2014г., стойност –    21.59 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156776/19.12.2014г., стойност –    19.18 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156862/07.01.2015г., стойност –      7.10 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156881/09.01.2015г., стойност –      3.26 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156894/12.01.2015г., стойност –    18.24 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156907/13.01.2015г., стойност –      3.89 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156990/21.01.2015г., стойност –      9.90 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156997/22.01.2015г., стойност –    42.04 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1156999/22.01.2015г., стойност –      7.82 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157000/22.01.2015г., стойност –      7.12 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157014/24.01.2015г., стойност –    62.63 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157035/27.01.2015г., стойност –    30.94 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157083/30.01.2015г., стойност –    18.96 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157097/02.02.2015г., стойност –      4.99 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157150/05.02.2015г., стойност –    13.63 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157202/11.02.2015г., стойност –      7.04 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157217/12.02.2015г., стойност –    25.62 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157257/18.02.2015г., стойност –    15.62 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157267/19.02.2015г., стойност –    10.97 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157306/25.02.2015г., стойност –    12.90 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157375/05.03.2015г., стойност –    14.08 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157387/06.03.2015г., стойност –    44.99 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157483/16.03.2015г., стойност –    13.15 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157551/20.03.2015г., стойност –    18.96 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157595/24.03.2015г., стойност –    16.24 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157653/30.03.2015г., стойност –    30.32 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157730/06.04.2015г., стойност –    21.12 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157848/21.04.2015г., стойност –    36.80 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157872/22.04.2015г., стойност –    56.62 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1157925/27.04.2015г., стойност –    11.16 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1158091/12.05.2015г., стойност –    92.14 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1158269/27.05.2015г., стойност –    40.51 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1158327/01.06.2015г., стойност –    53.08 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1158356/03.06.2015г., стойност –      3.92 лв. на 03.07.2015г.
 - Фактура № 1158783/13.07.2015г., стойност –      5.65 лв. на 13.07.2015г.
 - Фактура № 1158833/16.07.2015г., стойност –    14.79 лв. на 16.07.2015г.
 
  7. Обособена позиция № 13 – Доставка на резервни части за скоростни кутии за автобуси – 77 номенклатури;
- Фактура № 8321/15.07.2015г., стойност –     230.21 лв. на 15.07.2015г.
 

Документи за сваляне