Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0008

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0008
Дата на публикуване 18.06.2015, 10:51
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
  На основание сключен договор за доставка на резервни части за автобусната техника по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0008 по РОП, с предмет: ,,Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции” - е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
 
1. Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент – 466 номенклатури;
   - Фактура № 65730/04.05.2015г., стойност –       278.40 лв. на 04.05.2015г.
   - Фактура № 65811/08.05.2015г., стойност –       118.80 лв. на 08.05.2015г.
   - Фактура № 65838/11.05.2015г., стойност –       645.60 лв. на 11.05.2015г.
   - Фактура № 65871/12.05.2015г., стойност –    1 010.40 лв. на 12.05.2015г.
   - Фактура № 65921/14.05.2015г., стойност –    1 166.40 лв. на 14.05.2015г.
   - Фактура № 65922/14.05.2015г., стойност –       346.20 лв. на  14.05.2015г.
   - Фактура № 65949/15.05.2015г., стойност –       981.60 лв. на  15.05.2015г.
   - Фактура № 65950//25.05.2015г., стойност –   1 200.00 лв. на  15.05.2015г.
   - Фактура № 66008/19.05.2015г., стойност –       872.40 лв. на  19.05.2015г.
   - Фактура № 66034/20.05.2015г., стойност –       604.80 лв. на  20.05.2015г.
   - Фактура № 66081/21.05.2015г., стойност –       326.40 лв. на  21.05.2015г.
   - Фактура № 66082/21.05.2015г., стойност –       324.00 лв. на  21.05.2015г.
   - Фактура № 66110/22.05.2015г., стойност –       368.40 лв. на  22.05.2015г.
   - Фактура № 66145/26.05.2015г., стойност –    1 262.40 лв. на  26.05.2015г.
   - Фактура № 66146/26.05.2015г., стойност –       252.00 лв. на  26.05.2015г.
   - Фактура № 66192/28.05.2015г., стойност –    1 441.20 лв. на  28.05.2015г.
   - Фактура № 66216/29.05.2015г., стойност –       933.60 лв. на  29.05.2015г.
2. Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” или еквивалент – 78 номенклатури;
    - Фактура № 1011702/10.12.2014г., стойност –       333.60 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1011809/23.12.2014г., стойност –       669.60 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1011903/13.01.2015г., стойност –       216.00 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1011895/13.01.2015г., стойност –       315.60 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1011874/09.01.2015г., стойност –         96.00 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1011830/05.01.2015г., стойност –       285.60 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1011969/21.01.2015г., стойност –       816.00 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1012069/05.02.2015г., стойност –       216.00 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1012151/17.02.2015г., стойност –       177.60 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1012153/17.02.2015г., стойност –       576.00 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1012172/18.02.2015г., стойност –       633.60 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1012368/18.03.2015г., стойност –       600.00 лв. на 15.05.2015г.
3. Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко” или еквивалент – 63 номенклатури;
    - Фактура № 6797/14.05.2015г., стойност –             183.68 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 6762/04.05.2015г., стойност –               52.32 лв. на 04.05.2015г.
4. Обособена позиция № 4 – Доставка на резервни части за автобус ,,Рено” или еквивалент – 38 номенклатури;
    - Фактура № 65810/08.05.2015г., стойност –             360.00 лв. на 08.05.2015г.
    - Фактура № 65872/12.05.2015г., стойност –             360.00 лв. на 12.04.2015г.
    - Фактура № 66109/22.05.2015г., стойност –             360.00 лв. на 22.05.2015г.
  5. Обособена позиция № 6 – Доставка на автомобилни ремъци – 14 номенклатури;
      - Фактура № 1000032398/11.05.2015г., стойност –    120.24 лв. на 11.05.2015г.
      - Фактура № 1000032507/18.05.2015г., стойност –    159.84 лв. на 18.05.2015г.
      - Фактура № 1000032611/26.05.2015г., стойност –      79.92 лв. на 26.05.2015г.
  6. Обособена позиция № 7 – Доставка на лагери за автомобили – 34 номенклатури;
     - Фактура № 1000032611/26.05.2015г., стойност –       12.90 лв. на 26.05.2015г.
  7.Обособена позиция № 8 – Доставка на филтри за автомобили – 18 номенклатури;
     - Фактура № 65809/08.05.2015г., стойност –             360.00 лв. на 08.05.2015г.
     - Фактура № 66147/26.05.2015г., стойност –             216.00 лв. на 26.05.2015г.
   8.Обособена позиция № 12 – Доставка на крепежни елементи за автобуси – 77 номенклатури;
      - Фактура № 115808/04.05.2015г., стойност –               2.27 лв. на 04.05.2015г.
      - Фактура № 1158074/11.05.2015г., стойност –             2.70 лв. на 11.05.2015г.
    9. Обособена позиция № 13 – Доставка на резервни части за скоростни кутии за автобуси – 77 номенклатури;
      - Фактура № 8306/08.05.2015г., стойност –                    67.20 лв. на 08.05.2015г.
      - Фактура № 8307/13.05.2015г., стойност –                  295.49 лв. на 13.05.2015г.
       - Фактура № 8308/18.05.2015г., стойност –                  540.00 лв. на  18.05.2015г.
       - Фактура № 8309/20.05.2015г., стойност –                    61.38 лв. на  20.05.2015г.
 

Документи за сваляне