Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0008

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0008
Дата на публикуване 19.05.2015, 15:08
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
 На основание сключен договор за доставка на резервни части за автобусната техника по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0008 по РОП, с предмет: ,,Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции” - е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
 
1. Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент – 466 номенклатури;      - Фактура № 65124/01.04.2015г., стойност –       974.80 лв. на 01.04.2015г.
   - Фактура № 65167/03.04.2015г., стойност –       913.20 лв. на 03.04.2015г.
  - Фактура № 65168/03.04.2015г., стойност –    1 651.20 лв. на 03.04.2015г.
  - Фактура № 65221/06.04.2015г., стойност –    2 119.18 лв. на 06.04.2015г.
  - Фактура № 65261/07.04.2015г., стойност –       815.95 лв. на 07.04.2015г.
  - Фактура № 65308/09.04.2015г., стойност –       492.20 лв. на 09.04.2015г.
  - Фактура № 65339/14.04.2015г., стойност –       949.20 лв. на 14.04.2015г.
  - Фактура № 65333/15.04.2015г., стойност –       730.80 лв. на 15.04.2015г.
  - Фактура № 65408/17.04.2015г., стойност –    1 018.32 лв. на 17.04.2015г.
  - Фактура № 65446/20.04.2015г., стойност –    2 861.40 лв. на 20.04.2015г.
   - Фактура № 65495/21.04.2015г., стойност –    2 937.60 лв. на 21.04.2015г.
   - Фактура № 65522/22.04.2015г., стойност –       891.60 лв. на 22.04.2015г.
   - Фактура № 65548/23.04.2015г., стойност –       474.20 лв. на 23.04.2015г.
   - Фактура № 65572/24.04.2015г., стойност –       616.80 лв. на 24.04.2015г.
   - Фактура № 65573/24.04.2015г., стойност –       529.20 лв. на 24.04.2015г.
   - Фактура № 65614/27.04.2015г., стойност –       565.00 лв. на 27.04.2015г.
   - Фактура № 65665/29.04.2015г., стойност –    1 170.60 лв. на 29.04.2015г.
   - Фактура № 65697/30.04.2015г., стойност –        684.72 лв. на 30.04.2015г.
   - Фактура № 65698/30.04.2015г., стойност –        537.60 лв. на 30.04.2015г.
   - Фактура № 65634/28.04.2015г., стойност –        253.20 лв. на 28.04.2015г.
2. Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” или еквивалент – 78 номенклатури;
   - Фактура № 1011464/11.11.2014г., стойност –       168.00 лв. на 29.04.2015г.
   - Фактура № 1011469/11.11.2014г., стойност –         59.40 лв. на 29.04.2015г.
   - Фактура № 1011502/11.11.2014г., стойност –       552.00 лв. на 29.04.2015г.
   - Фактура № 1011552/21.11.2014г., стойност –    2 280.00 лв. на 29.04.2015г.
3. Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко” или еквивалент – 63 номенклатури;
   - Фактура № 6672/02.04.2015г., стойност –   253.90 лв. на 02.04.2015г.
   - Фактура № 6700/09.04.2015г., стойност –     85.90 лв. на 09.04.2015г.
4. Обособена позиция № 4 – Доставка на резервни части за автобус ,,Рено” или еквивалент – 38 номенклатури;
   - Фактура № 65166/03.04.2015г., стойност –    360.00 лв. на 03.04.2015г.
   - Фактура № 65356/15.04.2015г., стойност –    360.00 лв. на 15.04.2015г.
   - Фактура № 65497/21.04.2015г., стойност –    540.00 лв. на 21.04.2015г.
   - Фактура № 65615/27.04.2015г., стойност –    360.00 лв. на 27.04.2015г.
 5. Обособена позиция № 5 – Доставка на резервни части за автобус ,,Неоплан” или еквивалент – 29 номенклатури;
    - Фактура № 65664/29.04.2015г., стойност –    144.00 лв. на 29.04.2015г.
 6. Обособена позиция № 6 – Доставка на автомобилни ремъци – 14 номенклатури;                  
    - Фактура № 1000032093/16.04.2015г., стойност –    31.68 лв. на 16.04.2015г.
  7. Обособена позиция № 7 – Доставка на лагери за автомобили – 34 номенклатури;
    - Фактура № 1000032093/16.04.2015г., стойност –        6.60 лв. на 16.04.2015г.
    - Фактура № 1000032236/27.04.2015г., стойност –    238.74 лв. на 27.05.2015г.
   8. Обособена позиция № 8 – Доставка на филтри за автомобили – 18 номенклатури;
      - Фактура № 65447/20.04.2015г., стойност –          216.00 лв. на 20.04.2015г.
      - Фактура № 656672/29.04.2015г., стойност –        345.60 лв. на 30.04.2015г.
  9. Обособена позиция № 13 – Доставка на резервни части за скоростни кутии за автобуси – 77 номенклатури;
      - Фактура № 8298/15.04.2015г., стойност –    2 573.22 лв. на 15.04.2015г

Документи за сваляне