Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0008

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0008
Дата на публикуване 28.01.2015, 12:36
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на резервни части за автобусната техника по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0008 по РОП, с предмет: ,,Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции” - е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
 
1. Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент – 466 номенклатури;
            - Фактура № 62433/04.11.2014г., стойност –   432.00 лв. на 28.11.2014г.
            - Фактура № 62617/13.11.2014г., стойност –    232.80 лв. на 28.11.2014г
            - Фактура № 62786/21.11.2014г., стойност –    690.00 лв. на 28.11.2014г.
            - Фактура № 62906/27.11.2014г., стойност –    148.80 лв. на 29.11.2014г
            - Фактура № 63097/05.12.2014г., стойност –    741.00 лв. на 29.11.2014г.
            - Фактура № 63199/11.12.2014г., стойност – 1 033.20 лв. на 29.11.2014г
 
 
2. Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” или еквивалент – 78 номенклатури;
              - Фактура № 1011413/05.11.2014г., стойност – 2 382.00 лв. на 03.12.2014г.
               - Фактура № 1011430/07.11.2014г., стойност – 3 816.00 лв. на 03.12.2014г
               - Фактура № 1011463/11.11.2014г., стойност – 2 736.00 лв. на 22.12.2014г.
 
3. Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко” или еквивалент – 63 номенклатури;
               - Фактура № 6208/05.11.2014г., стойност – 154.44 лв. на 28.11.2014г.
               - Фактура № 6213/06.11.2014г., стойност –   43.20 лв. на 28.11.2014г
               - Фактура № 6216/06.11.2014г., стойност –   40.80 лв. на 28.11.2014г.
               - Фактура № 6307/09.12.2014г., стойност –   81.00 лв. на 29.11.2014г
 
 
4. Обособена позиция № 13 – Доставка на резервни части за скоростни кутии за автобуси – 77 номенклатури;
             - Фактура № 8120/03.11.2014г., стойност –    376.00 лв. на 28.11.2014г.
             - Фактура № 8128/10.11.2014г., стойност –   590.98 лв. на 28.11.2014г.
             - Фактура № 8133/12.11.2014г., стойност –    335.52 лв. на 28.11.2014г
             - Фактура № 8137/14.11.2014г., стойност –    703.20 лв. на 28.11.2014г.
             - Фактура № 8160/26.11.2014г., стойност –    655.90 лв. на 28.11.2014г
             - Фактура № 8186/12.12.2014г., стойност –    174.48 лв. на 29.12.2014г.

Документи за сваляне