Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0006 позиция - 3 и 4

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 19.08.2015, 13:02
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
 На основание сключен договор за доставка на резервни части за тролейбуси по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0006 по РОП, с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции” –  е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
 
 
Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ;
- Фактура № 100000186/14.01.2015г., стойност –   1 224.00 лв. на 01.07.2015г.
- Фактура № 100000187/28.01.2015г., стойност –   1 776.00 лв. на 01.07.2015г.
- Фактура № 100000187/28.01.2015г., стойност –   1 410.00 лв. на 03.07.2015г.
- Фактура № 100000188/25.02.2015г., стойност –   1 590.00 лв. на 30.07.2015г.
Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/;
- Фактура № 20389/29.09.2014г., стойност –   7 000.00 лв. на 01.07.2015г.
 

Документи за сваляне