Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0006 позиция - 3 и 4

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 15.10.2015, 10:01
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
 На основание сключен договор за доставка на резервни части за тролейбуси по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0006 по РОП, с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции” –  е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
 
Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ;
 - Фактура № 1000000194/19.03.2015г., стойност –   1 000.00 лв. на 09.09.2015г.
 - Фактура № 1000000194/19.03.2015г., стойност –      159.68 лв. на 18.09.2015г.
 - Фактура № 1000000200/15.04.2015г., стойност –      840.32 лв. на 18.09.2015г.
 - Фактура № 1000000200/15.04.2015г., стойност –   1 000.00 лв. на 25.09.2015г.
Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/;
- Фактура № 20389/29.09.2014г., стойност –              1 000.00 лв. на 09.09.2015г.
- Фактура № 20389/29.09.2014г., стойност –              1 429.86 лв. на 25.09.2015г.
- Фактура № 20439/30.04.2014г., стойност –                 570.14 лв. на 25.09.2015г.

Документи за сваляне