Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0006 позиция - 3 и 4

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 20.07.2015, 15:47
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
 На основание сключен договор за доставка на резервни части за тролейбуси по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0006 по РОП, с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции” –  е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
 
 
 
Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ;
 
            - Фактура № 100000180/19.12.2014г., стойност –   2 000.00 лв. на 08.06.2015г.
            - Фактура № 100000180/19.12.2014г., стойност –   1 489.60 лв. на 18.06.2015г.
            - Фактура № 100000181/19.12.2014г., стойност –      374.00 лв. на 18.06.2015г.
 
 Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/;
              - Фактура № 20389/29.09.2014г., стойност –   3 000.00 лв. на 25.06.2015г.

Документи за сваляне