Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0006 позиция - 1 и 3

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 17.06.2015, 15:43
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
 На основание сключен договор за доставка на резервни части за тролейбуси по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0006 по РОП, с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции” –  е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
 
 
 Обособена позиция 1. ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ;
    - Фактура № 3701/09.02.2015г., стойност –        288.00 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 101651/02.12.2014г., стойност –    144.00 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1011702/10.12.2014г., стойност –  372.00 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1011734/15.12.2014г., стойност –  208.80 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1011759/18.12.2014г., стойност –  300.00 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1011806/23.12.2014г., стойност –  313.20 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1011854/07.01.2015г., стойност –  288.00 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1011951/20.01.2015г., стойност –  576.00 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1012051/03.02.2015г., стойност –  432.00 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1012213/24.02.2015г., стойност –  471.00 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1012253/27.02.2015г., стойност –  288.00 лв. на 14.05.2015г.
    - Фактура № 1012380/19.03.2015г., стойност –  203.40 лв. на 15.05.2015г.
 
 
Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ;
     - Фактура № 1000000178/05.12.2014г., стойност –   3 288.00 лв. на 27.05.2015г.

Документи за сваляне