Плащане по ЗОП 01389-2014-0006 позиция-4

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 20.05.2015, 09:58
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
  На основание сключен договор за доставка на резервни части за тролейбуси по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0006 по РОП, с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции” –  е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/;
            - Фактура № 20377/12.08.2014г., стойност –     6 000.00 лв. на 06.04.2015г.
            - Фактура № 20377/12.08.2014г., стойност –     7 346.48 лв. на 16.04.2015г.
            - Фактура № 20389/29.09.2014г., стойност –     2 653.52 лв. на 17.04.2015г.
            - Фактура № 20389/29.08.2014г., стойност –     5 000.00 лв. на 30.04.2015г.

Документи за сваляне